8.2 Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuen maksatus siirrettiin vuoden 2017 alussa kunnilta Kelaan. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia.

Täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea.
Voit tarvittaessa hakea samassa hakemuksessa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevan hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se tarkoittaa, että sinun pitää hakea ensin muita tukia, joihin sinulla on oikeus.
Kelan tukia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumistuet, eläkkeet, opintotuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, lapsilisä, kotihoidontuki ja elatustuki.

Kun toimeentulotuesta päätetään, tulot otetaan huomioon nettomääräisinä eli verojen jälkeen.  On hyvä muistaa, että toimeentulotukeen vaikuttavat myös käytettävissä olevat varat, kuten pankkitilillä säästössä olevat rahat. Varustaudu selvittämään perin pohjin oma taloudellinen tilanteesi. Tarkista, että sinulla on hakemuksessa mukana kaikki vaadittavat tositteet, tiliotteet ja muut dokumentit. Tukea voi hakea verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Yrittäjän tai yrittäjäasemassa toimivan freelancerin on vaikea saada toimeentulotukea, sillä sitä ei ole tarkoitettu kannattamattoman yritystoiminnan tukemiseen. Jos yritystoiminta ei tuo leipää pöytään, sinua voidaan kehottaa lopettamaan yritystoiminta ja hakeutumaan ensisijaisen tuen piiriin, esimerkiksi ilmoittautumaan TE-keskukseen työttömäksi työnhakijaksi. Lyhyisiin katastrofitilanteisiin voit kuitenkin hakea kunnasta harkinnanvaraista tukea. Hae kuitenkin tällöinkin ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Vasta Kelan päätöksen jälkeen kunnan sosiaalitoimi voi tehdä päätöksen, myönnetäänkö sinulle tukea. Yrittäjä voi käytännössä saada toimeentulotukea 3 – 6 kuukaudelle.