3.1 Miten määräytyvät vanheimpaanvapaat?

Lapsen syntyessä vanhemmilla on mahdollisuus pitää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata ja saada Kelasta päivärahaa.

Keikkatyöläiselle äitiys- tai vanhempainvapaa ei ole yhtä selkeä juttu kuin vakituisessa työsuhteessa olevalle. Takaraivossa saattaa nakutella pelko työtilaisuuksien menettämisestä ja joissakin tapauksissa jopa työkyvyn heikkenemisestä. Keikkaluontoisesti työtä tekevillä on kuitenkin mahdollisuus pitää äitiys- ja vanhempainvapaallakin yllä kontakteja työelämään tekemällä silloin tällöin muutamia työrupeamia.

Raha-asioiden kannalta äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan suuruudet määräytyvät pääsääntöisesti kuten sairauspäivärahankin (katso luku 4). Ne kannattaa selvittää Kelasta hyvissä ajoin. Halutessaan rahan määrän voi arvioida Kelan laskurilla. Minimipäiväraha on 27,86 euroa vuonna 2019.

Lisätietoja lapsiperheiden etuuksista löytyy Kelan sivuilta .