9.1 Työ vie ulkomaille

Monelle keikkatyöläiselle ulkomaankeikat ja jopa työskentely useassa eri maassa ovat arkipäivää.

Oma sosiaaliturva ja eläkeasiat kannattaa selvittää ennen ulkomaille lähtöä Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta. Se, että maksat verosi Suomeen, ei merkitse automaattisesti sitä, että kuuluisit myös suomalaisen sosiaaliturvan piiriin!

Moni pätkätyöläinen tekee työtä useammassa maassa samaan aikaan. Muusikko saattaa keikkailla vuoden mittaan usean EU-maan festareilla. Jos hänen vakituinen asuinpaikkansa on Suomi, ja hän työskentelee säännöllisesti myös Suomessa, hän kuuluu täkäläisen sosiaaliturvan piiriin. EU-maita koskevia sääntöjä sovelletaan myös ETA-maissa ja Sveitsissä. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta tarvitaan A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Kun pätkätyöläisellä on tämä todistus, ulkomaisten työnantajien pitää huolehtia siitä, että sosiaaliturvamaksut maksetaan Suomeen. Eläketurvakeskuksesta saa tarvittaessa valtakirjan, jonka avulla pätkätyöläinen voi itse hoitaa maksut työnantajan puolesta. Sairastuessa tarvittava hoito annetaan Kelasta maksutta saatavaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia vastaan siellä, missä pätkätyöläinen sairauden yllättäessä on.

Jos esimerkiksi muusikko työskentelee Ranskassa kuukauden kiertueella suomalaisen ohjelmatoimiston lähettämänä, hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja eläke karttuu Suomeen. Tällöinkin matkassa pitää olla mukana A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos pätkätyöläinen on kiinnitettynä pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi yhdeksi toiminta- tai näytäntökaudeksi ulkomaiseen teatteriin tai oopperaan, ulkomainen työnantaja huolehtii sosiaaliturvan järjestämisestä kohdemaassa. Ennen lähtöä kannattaa olla yhteydessä Kelaan ja mahdolliseen omaan työttömyyskassaan.

Työnantajan ja työntekijän pitää aina ilmoittaa ulkomaan työn alkamisesta ja päättymisestä. 1.4.2019 alkaen työnantaja ei enää hae työntekijälle oikeutta Kelan sosiaaliturvaan.

EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja sosiaaliturvasopimusmaiden osalta nykytilanne ei muutu. Niihin töihin lähdettäessä sosiaaliturvaan kuulumista haetaan edelleen Eläketurvakeskuksesta.

Kelalle tehdään ilmoitus, kun työntekijä lähetetään maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä).  EU:n ulkopuolelle lähetetty työntekijä voi 1.4. alkaen kuulua Suomen sosiaaliturvaan enintään 5 vuotta.

Kun ilmoitus ulkomaan työn alkamisesta tehdään ajoissa ennen ulkomaille muuttoa, mahdolliset Kelan etuudet voivat jatkua keskeytyksettä. Myös työntekijän mukana lähtevien perheenjäsenten pitää ilmoittaa muutosta Kelaan. Ilmoitus tarvitaan myös työn päättymisestä tai työskentelymaan vaihtumisesta.

Työnantaja saa ilmoituksen Kelan ratkaisusta. Työntekijä voi tarkistaa oman ilmoituksensa ja työskentelyjaksonsa henkilöasiakkaan asiointipalvelussa.

Työnantaja tai tämän edustaja voi hoitaa viranomaisasioita työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Jos lähdet pätkätyöläisenä töihin sellaiseen EU:n ulkopuoliseen maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (USA, Israel, Kanada, Quebec, Australia, Chile, Intia, Kiina tai Etelä-Korea), ota yhteys Eläketurvakeskukseen ennen lähtöä. Jos työ vie sinut pätkätyöläisenä sopimuksettomaan maahan, kuten Venäjälle tai johonkin Afrikan maahan, selvitä sosiaaliturva-asiasi Kelan kanssa. Eläkkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana! Jos asia jää hoitamatta ja ulkomaisia keikkoja on paljon, eläke ei kartu.