9.3 Apurahalla ulkomaille 

Suomalaisella apurahalla EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti (alle 5 vuotta) työskentelevät voivat yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajan. Apurahalla ulkomailla työskentelevän tulee kuitenkin hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen saaja kuuluu myös Kelan tarjoaman sosiaaliturvan piiriin.

Apurahalla työskentelevän tulee maksaa MyEL-vakuutusta koko ulkomailla työskentelyn ajan, mutta häneltä ei edellytetä neljän kuukauden MyEL-vakuutusta ennen ulkomaille lähtöä, kuten yrittäjältä edellytetään YEL-vakuutusta.

Jos ihminen, jolle on myönnetty apuraha, lähtee työskentelemään Suomen kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimusmaihin, voi sosiaaliturva joissain tilanteissa edelleen säilyä Suomessa. Hakemus sosiaaliturvasta kannattaa jättää Eläketurvakeskukselle samalla kun hakee MYEL-vakuutusta Melasta. Ulkomailla työskentelystä on syytä ilmoittaa myös Kelalle vaikkei erillistä hakemusta Kelaan tarvitsekkaan jättää. Tarkempaa ohjeistusta asiasta saa Eläketurvakeskuksesta.

Sosiaaliturvasopimusta sen sijaan ei ole esimerkiksi Venäjän tai Afrikan ja Etelä-Amerikan (pl Chile) maiden kanssa. Jos olet lähdössä apurahansaajana töihin joihinkin näistä maista, ota ennen lähtöäsi yhteyttä Kelaan.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa.