9.2 Yrittäjänä ulkomaille

Jos suomalainen ammatinharjoittaja, esimerkiksi yrittäjänä toimiva suomentaja, lähtee tekemään työtään EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin tilapäisesti (enintään 5 vuodeksi), hän voi yleensä kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin. Yli kahden vuoden työskentely vaatii poikkeusluvan. Poikkeuslupaa haet samalla hakemuksella kuin lähetetyn yrittäjän todistustakin.

Ehtona yrittäjän Suomen sosiaaliturvaan kuulumiselle toisessa maassa työskenneltäessä on se, että yritystoiminta on kestänyt Suomessa vähintään neljä kuukautta ja yrittäjäeläkevakuutus on ollut voimassa vähintään tämän ajan ennen ulkomaille lähtöä. Myös etätyötä ulkomailla tekevä voi olla lähetetty yrittäjä.

EU:n sosiaaliturva-asetus takaa sen, että etuudet maksetaan maasta toiseen ja että kaksinkertaisia vakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa. Yrittäjän on kuitenkin erikseen haettava sosiaaliturvaan kuulumista Eläketurvakeskuksesta ja saatava mukaansa todistus A1. Todistuksen saaja kuuluu myös Kelan tarjoaman sosiaaliturvan piiriin.

Yrittäjä maksaa ulkomailta edelleen YEL:insä suomalaiseen eläkevakuutusyhtiöön.  Sairaspäivärahat sekä vanhempainpäivärahat määräytyvät EU-maissa asuttaessa suomalaisen YEL:in mukaan. Näitä etuuksia maksetaan EU- ja ETA-maihin ja Sveitsiin. Sairauden sattuessa myös tarvittavan sairaanhoidon saa kyseisestä maasta Suomen kustannuksella.

Jos yrittäjä muuttaa esimerkiksi Italiaan pysyvästi, hänen pitää järjestää sosiaali- ja eläketurva-asiat siellä. Tällöin kaikki sosiaalivakuutusmaksut maksetaan sinne ja sieltä myös saadaan maan lakien mukaiset sosiaaliturvaetuudet. EU-alueella on erilliset säännökset niihin tilanteisiin, jos yrittäjä työskentelee kahdessa tai useammassa maassa. Eläketurvakeskuksesta saat tarkemmin tietoa kahdessa maassa työskentelystä ja vakuuttamisesta näissä tilanteissa.

Asia on monimutkaisempi, kun yrittäjä lähtee töihin EU-alueen ulkopuolelle. Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Israelin, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Quebecin, Australian, Chilen, Intian, Kiinan ja Etelä-Korean kanssa, mutta näissä sopimuksissa ei pääsääntöisesti ole yrittäjiä koskevia sääntöjä. Jos olet lähdössä töihin joihinkin näistä valtioista, selvitä Eläketurvakeskuksen ja Kelan kanssa sosiaaliturva-asiasi.

Sosiaaliturvasopimusta sen sijaan ei ole esimerkiksi Venäjän, Afrikan ja Etelä-Amerikan (pl. Chile) maiden kanssa. Jos olet lähdössä töihin joihinkin näistä maista, ota ennen lähtöäsi yhteyttä Kelaan. Päällekkäisvakuuttaminen on hyvin yleistä näissä tilanteissa. Toisaalta voi käydä niinkin, että lakisääteistä eläketurvaa ei saakaan mistään maasta.

Jos yrittäjä toimii kohdemaassa, esimerkiksi Venäjällä alle vuoden, hän voi pitää voimassa suomalaisen yrittäjäeläkevakuutuksensa ja kuulua yleensä myös Kelan tarjoaman sosiaaliturvan piirin. Jos työrupeama pitkittyy, yrittäjä ei voi kuulua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Ongelmia näissä tilanteissa saattaa tulla. Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta kannattaa kysyä neuvoja.

Jos lähdet yrittäjäksi sopimuksettomaan maahan (esim. Venäjälle tai Aasian valtioihin), voit pitää suomalaisen YEL-vakuutuksen voimassa vain, jos ulkomaantyö kestää alle vuoden ja sinun on tarkoitus palata sen jälkeen Suomeen.

YEL-vakuutus tulee päättää jo ulkomaille lähtiessä, jos tiedät ulkomailla työskentelyn jatkuvan yli vuoden. Koska sopimusta ei ole, työskentelymaakin voi periä vakuutusmaksuja.