10.2 Apurahat ja verotus

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön sekä Pohjoismaiden Neuvoston myöntämät apurahat ja stipendit ovat verottomia. Sen sijaan rahaston, rekisteröidyn yhdistyksen tai osakeyhtiön myöntämät stipendit, opintoapurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa silloin, jos niiden yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Valtion taiteilija-apuraha oli vuonna 2018 määrältään 20 461,72 euroa.

Kun saat apurahapäätöksen, kysy myöntävältä yhdistykseltä tai säätiöltä, onko raha veroton vai ei. Usein tämä tieto löytyy apurahapäätöksestä. Kannattaa muistaa, että apurahalla toteutetun näytelmän tai musiikkiesityksen kustannuksia ei voi vähentää verotuksessa. Apurahansaajan lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Veroasioista kannattaa kysyä lisätietoa omasta verotoimistosta. Lisätietoa verohallinnosta osoitteesta www.vero.fi.