8.1 Taiteilua toimeentulon rajoilla

Keikkatyöläinen voi joutua taiteilemaan toimeentulon rajoilla. Tällainen elämäntyyli voi tuntua niin henkisesti kuin taloudellisestikin raskaalta.

Jos töitä on vähän tai ei lainkaan, kannattaa tarkistaa onko mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa, esimerkiksi soviteltua päivärahaa. Näistä kerrotaan tämän oppaan 6. luvussa.

Pienituloisella on myös mahdollisuuksia saada tukea, kuten asumistukea ja toimeentulotukea elämisen kustannuksiin. Raha-asioita ei kannata jäädä hautomaan yksin vaan kysyä rohkeasti neuvoa Kelasta tai oman asuinpaikan sosiaalitoimistosta. Tietoa viranomaispalveluista löydät osoitteesta kansalaisneuvonta.fi . Kuntien nettisivuilta löytyy sosiaalityöntekijöiden ja velkaneuvojien yhteystiedot. Myös omasta ammattijärjestöstä voi kysyä neuvoa.