8.4 Tukea asumiseen

Pienituloinen henkilö tai ruokakunta voi hakea Kelasta asumistukea. Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon.

Tuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan

  • asumismenot
  • henkilöluku
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja
  • omaisuus

Tukea voi hakea asumisoikeusasunnon, osaomistusasunnon tai omistusasunnon asumismenoihin. Asumistuki on korkeintaan 80 prosenttia kohtuullisista enimmäisasumismenoista. Omavastuun määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot, henkilömäärä ja asunnon sijaintikunta. Hakemukseen on liitettävä palkkalaskelma, josta selviää palkkakertymä edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta.

Myös lämmitysmenot ja vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat niitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi.

Asumistuen määrään vaikuttavat lähes kaikki ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden säännölliset bruttotulot, kuten palkka, asunto-, auto- ja ravintoedut, ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset. Keikkatyöläisen tulot voivat vaihdella paljonkin kuukaudesta tai vuodesta toiseen. Tällöin kuukausitulo voidaan arvioida Kelassa keskimääräisenä tulona tulevalle 12 kuukaudelle. Kuukausituloiksi voidaan laskea niin työttömyyspäivärahat kuin ansiotulotkin.

Yrittäjällä tulona huomioidaan yrittäjän eläkelain mukainen työtulo (YEL). Yrittäjien, joilla ei ole YEL -vakuuttamisvelvollisuutta tai -vakuutusta, tuloksi arvioidaan starttirahan määrä, vähimmäistulo tai oman arvion mukainen tulo. Myös toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut työskentelyapurahat (verolliset ja verottomat) otetaan tulona huomioon; kohdeapurahoja, esimerkiksi instrumentin hankintaan tarkoitettua, sen sijaan ei. Kuukausituloiksi lasketaan myös pääomatulot, esimerkiksi talletusten korot.

Asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Asumistuki on 80 % jäljelle jäävästä summasta.

Tarkemmin asumistukeen vaikuttavista tuloista sekä muista tukeen vaikuttavista tekijöistä saa tietoa osoitteesta www.kela.fi.

Ansiotuloista tehdään 300 euron ansiotulovähennys kuukaudessa.

Ansiotulovähennys

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei oteta huomioon, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden tulosta.

Älä anna periksi, vaikka vaadittavien kirjallisten selvitysten määrä aluksi hirvittäisi. Kysy rohkeasti neuvoa, millä tavoin voit parhaitten osoittaa tulosi, vaikka ne olisivatkin hyvin epäsäännöllisiä ja vaihtelevat alituisesti.

Asumistukea voit hakea verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen osoitteesta www.kela.fi. Sieltä löytyy myös laskuri, jolla voi alustavasti laskea, kannattaako asumistukea hakea ja kuinka paljon sitä voi saada.

Esimerkiksi nelihenkisen perheen äiti hoitaa kotona 1- ja 2-vuotiaita lapsiaan ja saa kotihoidon tukea 439,63 euroa kuukaudessa. Isä ansaitsee freelance-näyttelijänä keskimäärin 1 450 euroa kuukaudessa. Perhe asuu vuokralla Helsingissä 80 neliön kerrostaloasunnossa. Vuokra on 900 euroa kuukaudessa. Perhe saa asumistukea 500,59 euroa kuussa. (Tuki laskettu vuoden 2017 tietojen mukaan.)