7.3 Eläkkeellä saa tehdä töitä

Vanhuuseläkkeellä voi aloittaa uuden työsuhteen. Eläkettä karttuu työansioista 1,5 prosenttia vuodessa. Tämän eläkkeenosan voi hakea maksuun 68 vuotta täytettyään.

Yrittäjätoimintaa ei tarvitse lopettaa, vaikka yrittäjä jäisi vanhuuseläkkeelle. Yrittäjä voi jatkaa eläkkeellä yrittäjätoimintaansa rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta. Yrittäjätoiminnasta ei silloin kartu lisää eläkettä. YEL:n mukaisella vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä voi halutessaan ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuosityötulosta. Tämä vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut eläke lisätään hakemuksesta eläkkeeseen, kun yrittäjä on täyttänyt 68 vuotta.

Muuta eläkettä saavan kannattaa ottaa yhteyttä eläkkeen maksajaan, jos hän haluaa tehdä työtä eläkkeen rinnalla.

Pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita 40 – 60 % eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiostaan. Ansiorajaan vaikuttaa se, onko työkyvyttömyyseläke täysi- vai osatyökyvyttömyyseläke.

Jos työkyvyttömyyseläkkeesi maksaminen on keskeytetty tai jätetty lepäämään työnteon vuoksi, on töiden lopettamisesta itse ilmoitettava eläkelaitokselle, jotta eläkkeesi maksaminen voi jälleen alkaa. Eläke voi olla lepäävänä kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista tai yrittäjän työtulosta. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on otettava työntekijälleen työeläkevakuutus ja yrittäjän YEL-vakuutus.