6.8 Laskutuspalvelut ja työosuuskunnat

Laskutuspalvelut

Laskutuspalveluiden tai ”kevytyrittäjyyspalveluiden” käyttö ei tarkoita sitä, että henkilö katsottaisiin työsuhteiseksi. Lainsäädäntö tunnistaa ainoastaan yrittäjä- tai työsuhteisen työn. Laskutuspalveluiden kautta tehtävä työ katsotaan yrittäjätyöksi. TE-toimisto joutuu arvioimaan sen, onko työ pää- vai sivutoimista.

TE-toimiston soveltamisohjeiden mukaan laskutuspalvelua ei pidetä työnantajana, jos se ainoastaan välittää tietoa työhön liittyvästä markkinoinnista, laskutuksesta ja kirjanpidosta.

Laskutuspalveluiden kautta ei voi tällä hetkellä kerryttää työssäoloehtoa missään työttömyyskassassa, ellei henkilöllä ole YEL-vakuutusta.

Muun muassa yrittäjän työttömyskassassa työssäoloehtoa ei kerry, jos henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta vähintään 1 000 euron kuukausitulolle. Laskutuspalvelut maksavat palvelun käyttäjästä TyEL-vakuutusmaksut, joten henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta tämän lisäksi. Toisaalta palkansaajakassassa työ katsotaan yrittäjätyöksi, joten sitä ei voi myöskään vakuuttaa palkansaajakassassa.

Työosuuskunnat

Työosuuskunta on osuuskunta, jossa jäsenet omistavat osuuskunnan. Jäsenillä on yhteinen tavoite tavoitella voittoa.

Työosuuskuntien tarkoitus on edistää jäsentensä hyvinvointia, työllistää jäsenensä ja järjestää tarvittaessa koulutusta. Työosuuskunnassa yleensä osuuskunnan toimeksiannot tehdään yhdessä tai yksin. Työosuuskunta myös markkinoi jäsentensä osaamista asiakkaille.

Työosuuskunnan jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaansa ja se vastaa myös ulkopuolisten vaatimuksista. Lisäksi työosuuskunta vakuuttaa jäsenensä.

Työosuuskuntien kohdalla on katsottu, että kysymys on työsuhteisesta työstä, sillä työosuuskunnalla on aito pyrkimys työllistää jäsenensä sitä kautta. TE-toimiston ohjeiden mukaan laskutuspalveluita koskevat määräykset eivät koske työosuuskuntia, jossa työtä tehdään osuuskunnan lukuun.

Osuuskunnan kohdalla on pidettävä huolta siitä, ettei kenenkään jäsenen äänivalta ylitä 15 %, sillä muuten henkilö tulkitaan osuuskuntayrittäjäksi. Laskutuspalvelut, jotka hoitavat vain viranomaisasioinnin, laskuttavat työstä korvauksen  ja maksavat palkkiosta työeläkkeen, eivät ole työosuuskuntia.

Lisätietoa osuuskunnista Pellervo-seurasta.