6.7 Kokeilevan yrittäjän työttömyysturva

Kokeilevan yrittäjän työttömyysturva

Työttömän on tietyin edellytyksin mahdollisuus kokeilla siipiään yrittäjänä menettämättä palkansaajan työttömyysturvaansa. Jos työtön aloittaa yritystoiminnan ja jää uudelleen työttömäksi ilman, että yritystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkatuloa ei määritellä uudelleen, vaan korvaus jatkuu siitä, mihin työtön yritystoiminnan alkaessa jäi. Jos olet palkansaajan työttömyyskassan jäsen, jatkat siis kassamaksujen maksamista normaalisti jälkisuojan ajan ja jos lopetat yritystoiminnan ennen kuin yrittäjyyttä on kokeiltu 18 kuukautta, voit saada työttömyysturvaa palkansaajakassasta. Muistathan, että jos yritystoiminta kantaa ja siirryt suoja-ajan jälkeen yrittäjäkassan jäseneksi, tältä suoja-ajalta ei kerry työssäoloehtoa yrittäjäkassaan.