6.6 Vuoroin työsuhteessa ja omassa työssä

Eri mittaiset työ- ja toimeksiantosuhteet sekä oma työ saattavat lomittua toisiinsa eri tavoin. Tämä on normaalia keikkatyöntekijän arkea, jos on sovitellun päivärahan saaja. Jos oma työ tai muu yrittäjämäinen toiminta on sivutoimista, se ei estä sovitellun päivärahan saamista.

Jos on aloittava hakija, jonka työt loppuvat yhtä aikaa kaikilla rintamalla, työtön voi pudota tyhjän päälle. Työttömyysturvassa häntä arvioidaan vain joko palkansaajana tai yrittäjänä. Ongelmia voi syntyä silloin, kun osaksi omalla työllään/yritystoiminnaksi arvioidulla toiminnalla elänyt palkansaaja-keikkatyöntekijä hakee työttömyysturvaa tai työtön palkansaaja alkaa hankkia omalla työllään lisätuloa.

Jos keikkaluonteisen palkkatyön ja oman yrittäjätyön välillä sukkuloiva jää työttömäksi, hänen on vaikeaa osoittaa yrittäjätyön sivutoimisuutta, ellei yrittäjätyön rinnalla ole tehty vähintään kuuden kuukauden ajan työssäoloehdon täyttävää kokoaikatyötä. Tällöin on mahdollista, että henkilö muun selvityksen puuttuessa todetaan päätoimiseksi yrittäjäksi ilman oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan palkansaajakassasta.

Nykyään työttömyysturvalaki mahdollistaa sen, että henkilö voi 14 päivän ajan harjoittaa päätoimista yritystoimintaa ilman, että sillä on vaikutusta siihen tulkitaanko henkilö päätoimiseksi yrittäjäksi vai sivutoimiseksi. Epäselvä kysymys on se, voiko välissä olla yksi työttömyyspäivä, jonka jälkeen henkilö voi jälleen tehdä enintään 14 päivää kestävän työkeikan. Lainmuutoksella on tarkoitettu sitä, että henkilö voisi vastaanottaa yksittäisiä keikkoja ilman pelkoa työttömyysetuuksien menettämisestä. TE-toimisto kuitenkin arvioida, että kokonaisuutena arvostellen henkilö on päätoiminen yrittäjä eikä työtön työnhakija, jos kysymys on säännönmukaisista keikoista.