6.3 Luovan ja esittävän työn työssäoloehto alle kuukauden työsuhteissa

 Luovan ja esittävän työn työssäoloehto alle kuukauden työsuhteissa

Alle kuukauden kestävässä työsuhteessa, jossa luovan ja/tai esittävän työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jona henkilön tästä työstä saama verotettava tulo on ollut vähintään 276,05 euroa/ v.2017 viikossa (1187 euroa kuukaudessa/ v.2017). Tätä työssäoloehtoa sovelletaan vain aloilla, joilla luovan ja esityksellisen panoksen osuus on ratkaisevaa. Näitä aloja ovat jo kumotun TaEL- eläkkeen piiriin kuuluneet toimittajat ja taiteilijat kuten valokuvaajat näyttelijät ja muusikot. On huomattava, että tämä koskee siis ainoastaan työsuhteista työtä, ei toimeksiantoperusteista tai yrittäjätyötä.

Esimerkiksi lyhyitä keikkoja tekevän muusikon työssäoloehtoa tutkittaessa katsotaan, minkä verran hän ansaitsee viikossa. Sillä, tekeekö muusikko töitä 15 minuuttia vai 50 tuntia viikossa, ei ole tällöin työttömyysturvan kannalta merkitystä.

Jos tekee erilaisia keikkatöitä, esimerkiksi sivutoimisena opettajana muusikkona erilaisten työssäoloehdon kertymäsäännösten piirissä, lasketaan eri työttömyyskassassa eri töiden prosentuaaliset osuudet yhteen 100 %:iin asti. Jos esimerkiksi saa viikolla keikasta 200 euroa ja saman viikon opetustyötä oli 4 tuntia, tulee tästä työssäoloehdon täyttävä viikko, vaikka kumpikaan työ ei yksin riittäisi täydeksi työssäoloehdon täyttäväksi työviikoksi.

Kannattaa kuitenkin pitää tarkkaa harjoitus- ja työpäiväkirjaa työ- ja työttömyysajan erottamiseksi toisistaan. Samalla pysyy selvillä siitä, miten työssäoloehtoa kertyy eri aikoina.

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa, vaikka olisit työttömyysjaksojen välillä työssä. Jos olet välillä poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon.

Soviteltua työttömyyskorvausta ei ole pakko hakea. Suositeltavaa kuitenkin on, että vaikka jonain hetkenä ansiot tuntuvatkin riittäviltä olosuhteiden jatkuessa muutoin entisellään, hakee ”turhaankin” päivärahaa, vaikka tiedossa on hylky. Tämä helpottaa työttömyyskassankin työtä, koska pitkien hakutaukojen jälkeen aukkojen työmarkkinoilla olo on joka tapauksessa selvitettävä ansioineen, mikä on jälkikäteen huomattavasti työläämpää.