6.2 Milloin keikkatyöläinen voi saada työttömyysetuuksia työsuhteisesta työstä?

Työttömyyspäivärahaa voi saada

17 – 64 -vuotias työtön, joka

  • asuu Suomessa
  • ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon
  • hakee kokoaikatyötä
  • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
  • täyttää työssäoloehdon

Työssäoloehdon täyttäminen – pidä työpäiväkirjaa pätkätöistä

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun

  • *työtön on ollut palkkatyössä 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kk aikana
  • *työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa (paitsi opetusalalla ja eräissä tilanteissa luovien ja esittävien ammattien kohdalla on omat määräyksensä ) ja
  • * palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkka on ollut vähintään 1187 euroa kuukaudessa (vuonna 2017).

Työssäoloehdon täyttävän palkkatyön ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Vaadittavat 26 työviikkoa voi kerätä pätkissä viikon kerrallaan. Oleellista on se, että 18 tunnin viikkotyöaika kertyy kalenteriviikon sisällä. Kalenteriviikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina. Jos työskentelet tällä viikolla yhtenä päivänä, esimerkiksi perjantaina 6 tuntia ja seuraavan viikon maanantaina ja tiistaina jälleen 6 tuntia päivässä, viikkotyötuntimääräsi ei ole 18, koska työ jakaantuu kahdelle kalenteriviikolle.

Edellä mainittu 18 tunnin sääntö ei ole täysin ehdoton. Luovilla ja esityksillä aloilla työssäoloehtoa tarkastellaan viikkoansioiden perusteella. Poikkeuksen muodostavat myös esimerkiksi lukuvuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevat tuntiopettajat, joiden viikkotyömäärä vaihtelee, mutta keskimääräinen työaika on työsopimuksen mukaan määritelty viikkotyöajaksi. Työssäoloehdon täyttäväksi viikkotuntimääräksi hyväksytään puolet alan ns. päätoimisen tuntiopettajan viikkotyöajasta16:sta tunnista  eli 8 tuntia riittää.  Muilla aloilla keskimääräisiä viikkotuntimääriä ei yleensä oteta huomioon.

Lyhyitä pätkiä ja eri pituisia työviikkoja tekevien kannattaa pitää työpäiväkirjaa, johon merkitään sekä työajat että palkattomat jaksot. Tästä on iso apu työssäoloehtoa tutkittaessa ja päivärahojen suuruutta laskettaessa.

Työaikaan perustuvassa tarkastelussa työssäoloehtoon voidaan ottaa mukaan vain konkreettisesti tarkastelujakson aikana tehty työ. Keikkatöissä palkkio on yleensä suoritusperusteinen eli palkka maksetaan esityksestä. Valmistelevaa työtä, kuten harjoittelua ja pitkiä työmatkoja ei lasketa työajaksi. Jos työsopimukseen sisältyy sovittuja palkallisia harjoituksia tai työmatkatunteja, ne huomioidaan työaikaa laskettaessa.

Tekijänoikeuskorvauksia ei oteta mukaan työssäoloehtoon, koska niitä ei makseta työnteosta, eikä niistä tästä syystä myöskään makseta työttömyysvakuutusmaksuja.  Tekijänoikeuskorvaukset maksetaan usein vielä vuosien kuluttua varsinaisen työn tekemisestä. Tekijänoikeuskorvaukset kylläkin vähentävät soviteltua päivärahaa ja ne on ilmoitettava työttömyyskassaan.

Apurahalla työskentely ei kerrytä työssäoloa, mutta apurahakausien yli voidaan hypätä samalla tavoin kuin sairaus- tai opiskelutaukojenkin yli. Ne pidentävät 28 kuukauden jaksoa, jolta työssäoloa tarkistetaan.