5.4 Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden lisäkoulutukseen.

Oppisopimus edellyttää sellaista työpaikkaa, jossa opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella ammattia käytännössä. Työnantajan velvollisuus on järjestää opiskelijalle ammattiin soveltuvia monipuolisia työtehtäviä. Opiskelija osallistuu työtehtävien hoitamisen lisäksi tietopuoliseen opetukseen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, ja työnopetuksen aikana työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja järjestää käytännön opetuksen.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen aikana opiskelijalle voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Päivärahan määrä on 15 € / opetuspäivä, perheavustusta voidaan maksaa 17 € / opetuspäivä ja matka- ja majoituskorvauksen määrä on 8 € / opetuspäivä jos koulutus järjestetään koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Tietopuolisen opetuksen aikana saatavat korvaukset ovat verovapaita.

Myös yrittäjillä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimus voi olla yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystä ja omaa osaamista käytännönläheisesti. Oppisopimus sopii yrittäjälle, kun on tarve kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa tai halutaan vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyysosaamista sekä ammattitaitoa. Oppisopimus voi myös olla hyvä tapa kouluttaa yrittäjäpolvenvaihdoksessa yrityksen jatkaja. Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun yrittäjä on tehnyt verottajalle ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta ja yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja / tai arvolisäperintärekisteriin. Edellytyksenä on lisäksi, että yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja henkilön pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksenjärjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen ja oppimisympäristönä on oma yritys. Työpaikkakouluttujana on usein toinen yrittäjä tai joku muu alan ammattilainen. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yrittäjän omalle yritykselle, vaan ohjauksesta maksettava raha maksetaan kouluttavalle yritykselle. Opintososiaaliset etuudet koskevat myös yrittäjää, jos teoriakoulutuspäivistä tulee tulonmenetystä.

Lisätietoja:

www.oph.fi/oppisopimuskoulutus

www.edu.fi/info/oppisopimus

www.oppisopimus.net