5.2 Kelan opintotuki

Kansaneläkelaitos maksaa opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Kansaneläkelaitoksen opintotukea voi saada toisen asteen opintoihin sekä korkeakouluopintoihin. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintojen enimmäistukiaika on erilainen toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluissa.

KELAn maksamiin opiskelijoiden tukiin tulee muutoksia 1.8.2017 lukien. Tuolloin korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 €/kk). Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee useita muutoksia. Lisäksi Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin.

Tulovalvonta

KELA huomioi opiskelijan veronalaiset tulot, ja tulojen määrä vaikuttaa siihen, moneltako kuukaudelta opiskelija voi nostaa opintotukea vuodessa.

Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy nostamiesi opintotukitukikuukausien perusteella.  Verohallinto ilmoittaa veronalaiset tulot Kelalle. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta lähettää sinulle esityksen takaisinperinnästä.  Jos olet saanut tulot tai osan niistä muulla kuin opiskeluajalla, voit tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Myös tekijänoikeuksista maksettavat korvaukset ovat verotettavaa ansiota ja vaikuttavat siten opiskelijan vuosituloon.

Jos opiskelija harjoittaa yritys- tai elinkeinotoimintaa ja saa veronalaista tuloa  elinkeinotoiminnan tuloksena, osinkona tai palkkana, sillä on vaikutusta Kelan tulovalvonnassa.  YEL-vakuutuksen työtulolla ei ole vaikutusta tulovalvontaan,  vaan verotettava yritystulo on se, joka otetaan huomioon. Myös apurahat ja stipendit otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki