4.9  Entä kun lapsi sairastuu?

Suomessa työsopimuslaki turvaa työsuhteiselle työntekijälle mahdollisuuden jäädä tilapäiselle hoitovapaalle lapsen sairastuessa. Jos alle 10-vuotias lapsesi tai kanssasi samassa taloudessa asuva lapsi sairastuu äkillisesti, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin. Kela ei maksa etuuksia tilapäisen hoitovapaan perusteella. Usein työnantaja maksaa palkkaa näiltä päiviltä.

Selvitä, mitä oma työehtosopimuksesi sanoo asiasta. Työnantaja voi myös palkata työntekijänsä sairaalle lapselle kotiin hoitajan ja vähentää kustannukset verotuksessa. Yrittäjänä toimiva sen sijaan ei saa korvausta lapsen sairastumisesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä.

Osakeyhtiöllä ja henkilöyhtiöllä (ay, ky) on  oikeus vähentää verotuksessa kustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän sekä yrityksessä työskentelevän osakkaan tai yhtiömiehen sairastuneen lapsen hoitajan palkkaamisesta. Toiminimellä toimiva yrittäjä on  poikkeavassa asemassa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä toimivaa yrittäjää verovähennysoikeus ei koske. Yrittäjälle lapsen sairastumisesta aiheutuvia kuluja ei korvata mitenkään, ja myös yrittäjän työpanosta lapsen sairastuessa on usein vaikea korvata.  Sairaan lapsen hoitajan kotiin palkkaamisesta aiheutuneista kuluista voi tehdä kotitalousvähennyksen.