4.8 Kuntoutuksesta uutta puhtia

Kuntoutus kuulostaa mummojen jumppauttamiselta, mutta sitä se ei ole.

Kuntoutus on laaja-alaista ja monipuolista toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää työ- ja toimintakykyä, edistää työssä jaksamista sekä kohentaa elämänlaatua.

Usein kuntoutuksesta löytyy uutta puhtia työhön ja hyviä vinkkejä esimerkiksi työn ergonomiasta tai sen jaksottamisesta. Kuntoutukseen voi hakeutua, jos työuupumus kolkuttaa ovelle, jos on työperäisiä sairauksia tai jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä selviämistä.

Kuntoutusta järjestetään monien erilaisten järjestelmien perusteella ja myös räätälöidysti tietyille ammattiryhmille. Kuntoutujan omat toiveet ja tarpeet sekä elämäntilanne otetaan huomioon. Tietoja Kelan kuntoutuskursseista löydät täältä .

Ammatillista kuntoutusta järjestävät myös työeläkelaitokset. Voit olla siis suoraan yhteydessä omaan eläkeyhtiöösi. Lisätietoja löydät myös täältä.

Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät Kelan lisäksi myös mm. julkinen terveydenhuolto, kuten terveyskeskukset sekä sairaalat. Voit tiedustella lääkäriltäsi tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea.

Oma ammattiliittosikin saattaa järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Kannattaa olla itse aktiivinen ja kysellä mahdollisuuksiasi.

KIILA-kuntoutuksesta parempaa työkykyä

KIILA-kuntoutus on työkykyä tukeva kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä sekä edistää työelämässä pysymistä.

Kiila-kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaille vakituisessa tai määräaikaisissa toistuvissa työsuhteissa työskenteleville ja yrittäjille.

Keikkatyöläinen voi parantaa omaa työkykyään KIILA-kuntoutuksessa, jos  hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuutensa ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi. KIILA-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina merkittävästi heikentävän työntekijän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia.

Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä, koska kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti. Se voidaan toteuttaa yksilökohtaisesti , ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä. Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

Lisätietoa Kiilasta.