4.6 Työterveyshuolto – yrittäjälle vapaaehtoista

Työsuhteessa olevat henkilöt kuuluvat automaattisesti työterveydenhuollon piiriin, jonka työnantaja järjestää omalla kustannuksellaan. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työterveyshuollon kattavuus on vaihtelevaa. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia sekä ylläpitää ja edistää työ- ja toimintakykyä. Tämän pakollisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin.

Monet ammattijärjestöt auttavat ja tukevat työterveyshuollon järjestämistä. Selvitä, onko omassa järjestössäsi tarjolla tällaisia palveluja ja järjestelyjä.

Yrittäjälle vapaaehtoista

Yksinyrittäjänä voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon. Laki ei kuitenkaan sinua tähän velvoita. Sen sijaan muita henkilöitä säännöllisesti ja työsuhteisesti työllistävä yrittäjä on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon. Tällaisessakin tapauksessa yrittäjän oma työterveyshuolto on vapaaehtoista.

Työterveyshuollosta täytyy tehdä kirjallinen sopimus yrittäjän ja palvelun järjestäjän kesken. Sopimuksesta pitää käydä ilmi muun muassa palvelujen sisältö ja laajuus.

Työterveyshuollon palvelut voidaan järjestää yksityisessä lääkärikeskuksessa, yksityisessä työterveyshuollossa tai terveyskeskuksissa. Puolueetonta tietoa eri työterveyshuollon toimijoista löydät esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivustolta Työterveydeksi.fi.

Työterveyshuolto seuraa yrittäjän tai pätkätyöläisen terveydentilaa säännöllisillä terveystarkastuksilla. Tarkastusten sisältö voidaan räätälöidä yrittäjän tai pätkätyöläisen tarpeiden mukaan. Jos työ kuormittaa yksipuolisesti tiettyjä lihasryhmiä tai on luonteeltaan epäsäännöllistä ja stressaavaa, näihin asioihin voidaan etsiä lisätietoja ja ohjausta työterveyshuollossa.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL).

Vuoden 2018 alusta korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä.

Kela korvaa YEL-vakuutetulle yrittäjälle osan hänen omasta työterveyshuollostaan aiheutuneista kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan, joille kummallekin Kela vahvistaa vuosittain yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Alla käydään korvausten määrän periaatteet lyhyesti läpi, tarkemmat tiedot löydät Kelan sivuilta täältä.

Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset. Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvausluokassa I korvata 60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta työterveyshuollon ja toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.

Vuoden 2021 alusta yrittäjälle voidaan korvata 60 % korvausluokassa I. Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntö ei siis vaikuta enää korvausprosenttiin.

Sairaanhoidon kustannukset korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen ehkäisevästä työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta saman palveluntuottajan kanssa.

Vuoden 2018 alusta korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä.

”Olen järjestänyt itselleni työterveyshuollon paikallisessa terveyskeskuksessa. Halusin tehdä näin ihan periaatteen vuoksi. Mielestäni tämä ei ole kovinkaan tyyristä. Kokemukset ovat hyvät: Kohtelu on ollut ystävällistä ja olen saanut kaipaamiani eväitä ennaltaehkäisevään hoitoon”, kertoo yrittäjän asemassa toimiva graafikko.

YEL sairausloman aikana

Muutaman viikon, lyhyen sairausloman ajalta ei YEL:ä kannata katkaista. Jos sairausloma kestää pidempään,  sinun kannattaa olla yhteydessä YEL-vakuutuksen myöntäjääsi, keskustella tilanteestasi ja mahdollisesta YEL:in päättymisestä sairausloman perusteella.