4.5 Apurahalla työskentelevälle MYEL:n mukaan

Apurahalla työskentelevä on oikeutettu Mela-sairauspäivärahaan neljän päivän omavastuuajan jälkeen, siihen asti kunnes hänelle syntyy oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan. Jos sairausloma kestää enintään sairausvakuutuksen omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää, joihin lasketaan mukaan lauantait), päivärahaa haetaan suoraan Melasta. Pidemmän sairauden perusteella hakemus tehdään Kelaan.

Mikäli apurahalla työskentelevällä on oikeus myös YEL:n perusteella maksettavaan lyhyen ajan sairauspäivärahaan, maksetaan se sekä MYEL:n että YEL:n työtulojen perusteella.

Jos sinulla on MYEL:n lisäksi myös YEL, tee myös alle 9 arkipäivää sairastumispäivän lisäksi kestävästä sairauslomasta hakemus Kelaan. Rastita hakemuksesta maatalousyrittäjän ja yrittäjän päivärahan hakemista koskevat kohdat.