4.4 Yrittäjälle YEL:n mukaan

Yrittäjänä saat sairastuessasi päivärahaa YEL- työtulojen mukaan, jos olet maksanut itsellesi yrittäjäeläkettä. YEL on kallis, mutta sen ohittaminen tai alimitoittaminen saattaa käydä yrittäjälle ja hänen perheelleen vielä kalliimmaksi. On ikävää, jos sairastuminen tuo mukanaan myös köyhyyden.

Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy verotuksessa todetun työtulon tai yrittäjän viimeaikaisten työtulojen mukaan. Jos sinulla on jo verovuonna YEL, sairauspäivärahasi määräytyy eläkelaitoksen vahvistaman YEL-työtulon perusteella. Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloja ovat muun muassa palkkatulot ja YEL- ja MYEL-työtulo. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Vuonna 2019 alkavan sairauspäivärahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL- työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. Periaatteessa siis sairauspäiväraha kulkee kaksi vuotta vanhojen tulojen mukaan.

Päivärahasi voi perustua myös sairastumistasi edeltäneen 6 kuukauden YEL-työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin ym. vuoden  verotuksessa todettu työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että yrittäjätulo. Jos YEL on voimassa sairauspäivä-rahakaudella, päiväraha jaetaan sinun ja työnantajasi kesken YEL-työtulon ja palkan suhteen mukaisesti.

Jos YEL-vakuutuksesi päättyy työkyvyttömyyden alkaessa, sairauspäivärahaa ei jaeta sinun ja työnantajasi kesken. Päiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta.

YEL-yrittäjän omavastuu on sairastumispäivä. YEL-vakuutuksen on oltava voimassa työkyvyttömyyden alkamispäivänä.

Jos työpanoksesi yritystoiminnassa on vähäistä etkä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, päivärahasi määrä perustuu verotuksessa todettuihin yritystoiminnan työtuloihin. Tällaisia työtuloja ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan ansiotulo ja palkkatulo omasta yrityksestä.

Lue lisää täältä.