4.3 Pätkätyöntekijälle tulojen mukaan

Pätkätyöntekijä on oikeutettu saamaan sairauden tai tapaturman aiheuttaessa työkyvyttömyyden palkkaa sairausajalta.

Selvitä omasta ammattijärjestöstäsi ja työehtosopimuksestasi, millainen korvaus sinulle kuuluu sairauden ajalta. Esimerkiksi Suomen Muusikkojen Liitolla on sairauskassa, joka korvaa tulonmenetyksiä silloin, kun rahaa ei voi saada muualta.

Pätkätyöläisenä tai työttömänä olet oikeutettu sairauspäivärahaan, joka määräytyy edellisen vahvistetun verotuksen mukaisesti. Sairauspäivärahasi määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen perusteella, jotka on tarkistettu työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Periaatteessa siis sairauspäiväraha kulkee kaksi vuotta vanhojen ansiotulojen mukaan.

Pätkätyöläisen työtuloiksi lasketaan kaikki ansaitut tulot. Työtuloja ovat palkkatulot ja esimerkiksi luontaisetuudet ja lomaraha. Niistä vähennetään työmatkakustannukset ja muut tulonhankkimiskustannukset. Jos siis olet esimerkiksi muusikkona hankkinut edellisellä verotuskaudella vaikkapa kalliin soittimen ja vähentänyt sen hankintahintaa verotuksessa, se vaikuttaa verotettavaan tuloosi ja päivärahan suuruuteen.

Usein puhutaan kuuden viime kuukauden tuloista. Sairauspäiväraha voidaan määritellä niiden perusteella, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tulot ovat vuositasolle muutettuina yli 20 prosenttia isommat kuin edellisen vahvistetun verotuksen mukaiset. Kannattaa siis olla tarkkana ja laskea, kumpi tulee itselle edullisemmaksi. Voit arvioida sairauspäivärahan määrää Kelan laskurilla .

Jos päiväraha jäisi tulojen perusteella vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 27,86 e/päivä.  Samalta ajalta maksetut muut lakisääteiset etuudet ja eläkkeet voivat vähentää sairauspäivärahan määrää.

Jos sinulla on useampia töitä ja olet sairautesi vuoksi pois vain jostakin työstäsi, esitä työtulot vain tästä työstä.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä sairauspäivärahaa.