4.2 Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Se on tarkoitettu kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Osasairaus-päivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä.

Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyöjärjestelyn tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Osasairauspäivärahalla on oma enimmäisaikansa. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Työntekijän on oltava kokonaan pois työstä omavastuuajan. Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.  Kannattaa tarkistaa omavastuuaika sairauspäivärahakauden laskurilla.

YEL- ja/tai MYEL-vakuutettu voi saada YEL- ja/tai MYEL-päivärahaa omavastuuaikana, kuten sairauspäivärahassa.

Osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, kun sitä maksetaan välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Omavastuuaika on yksi arkipäivä,  jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen osasairayspäivärahan maksamisesta.