4.1 Sairauspäivärahaa Kelasta

Sairastuminen voi sotkea pätkätyöläisen tai yrittäjän elämän kuviot kunnolla. Miten järjestää sovitut keikat sairauden aikana? Jatkuvatko työt pitkän sairausloman jälkeen, jos toimeksiantajalle on aiheutunut ongelmia keikan peruuntumisesta tai lehtijutun pois jäämisestä? Mistä rahaa elämiseen, kun itse makaa sairaana vuoteessa?

Asioilla on onneksi tapana järjestyä. Sairaus ilmestyy yleensä yllättäen ja ei-toivottuna vieraana, mutta oman leivän turvaamiseksi kannattaa olla tietoinen jo etukäteen omasta sairausturvastaan.

Sairausvakuutuslaki turvaa sairauspäivärahan silloin, kun sairaus tai tapaturma aiheuttaa työkyvyttömyyden ja ansiotulojen menetyksen. Sairauspäivärahan edellytys on lääkärintodistus, josta työkyvyttömyys käy ilmi.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelan sähköisestä asiointipalvelusta  tai vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa sairauspäivärahahakemuksen (SV 8) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Sairauspäivärahaa pitää hakea 2 kuukauden kuluessa työ-kyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahahakemus kannattaakin täyttää ja laittaa Kelan käsiteltäväksi aikailematta. Laita hakemuksen liitteeksi on lääkäriltä saatu todistus.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä sekä lauantailta ja aattopäiviltä. Sunnuntailta, arkipyhiltä, vapunpäivältä ja itsenäisyyspäivältä päivärahaa ei makseta. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kuitenkin jokaiselta päivältä.

Pätkätyöläinen voi saada sairausajan palkkaa usealta työnantajalta. Tällöin Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajille näiden maksamien sairausajan palkkojen suhteessa.

Pätkätyöläinen voi työskennellä työsuhteessa sekä lisäksi toimia YEL-yrittäjänä. Tällöin Kela jakaa maksettavan sairaus-päivärahan YEL-työtulon ja työnantajan maksaman sairausajan palkan suhteessa.

Jos päiväraha-asia vaikuttaa epäselvältä, asia kannattaa selvittää Kelan kanssa. Moni asia löytyy Kelan nettisivulta www.kela.fi tai voit olla yhteydessä Kelan sairastamiseen liittyvien asioiden palvelunnumeroon 020 692 204. Lähimmän Kelan palvelupisteen löydät täältä http://www.kela.fi/palvelupisteen-haku .

Sairastamiseen liittyvien tukien laskurit

Päiväraha on verollista tuloa.

Sairauspäivärahan laskemisessa käytettäviä käteviä laskukaavoja löydät Kelan sivuilta.

Sairauspäivärahan määrän laskurilla voit arvioida, paljonko saat sairauspäivärahaa verotuksessa vahvistetun työtulon, 6 kuukauden tulojen tai Kelasta saamasi etuuden perusteella.

Sairauspäivärahakauden laskurilla voit laskea sairauspäivärahan omavastuuajan, enimmäisajan ja ensisijaisuusajan työeläkkeeseen nähden sekä miltä ajalta sairauspäiväraha saat.