3.4 Vanhempainraha äidille tai isälle

Vanhempainraha äidille tai isälle

Molemmat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy. Vanhempainraha päättyy aikaisemmin, jos saa seuraavan lapsen ja hänestä äitiys- tai isyysrahaa.

Vanhempainrahaa maksetaan yli 158 arkipäivää, jos lapsi on syntynyt ennen äitiysrahan alkamista. Tällöin vanhempainrahaa maksetaan lisää niin monta arkipäivää kuin äidin äitiysrahakausi aikaistui.

Lapsesta yksin huolehtivan äidin on mahdollista saada vanhempainrahaa 54 päivää pidempään, jos vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Oikeus pidennykseen on silloin, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan.

  • Vanhemmat voivat sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä.
  • Vanhempainraha voidaan maksaa joko äidille tai isälle. Halutessaan vanhemmat voivat jakaa vanhempainrahakauden. Monelle keikkatyöläiselle tällainen järjestely voi olla erittäin hyvä tapa yhdistää uusi perhetilanne ja työelämä.
  • Vanhempainrahaa ei makseta samanaikaisesti molemmille vanhemmille, paitsi monikkoperheissä.
  • Jos vanhemmat jakavat vapaan, voivat molemmat pitää enintään kaksi haluamansa pituista jaksoa.
  • Vanhempainraha määräytyy kuten sairauspäiväraha. Myös sitä maksetaan arkipäiviltä, jolloin omaa työtä voi halutessaan tehdä sunnuntaisin.
  • Vanhempainrahaa pitää hakea Kelasta viimeistään kuukautta ennen kauden alkamista. Vanhempainrahan voi hakea jo samaan aikaan kuin äitiysrahan tai isyysrahan.

Vanhempainrahaetuuksien ajalta yrittäjälle karttuu eläkettä etuuden perusteena olevan ansion perusteella, joten hän ei menetä eläketurvaa, vaikka katkaisisikin vakuutuksen.

Osittainen vanhempainraha

Jos lapsen äiti ja isä tekevät osa-aikatyötä samana ajanjaksona vanhempainvapaalla ollessaan ja jakavat vastuun lapsen hoidosta, he voivat saada Kelasta osittaista vanhempainrahaa.

Osittaisen vanhempainrahan saaminen edellyttää, että vanhemmat lyhentävät työaikaansa niin, että työaika ja palkka ovat 40–60 % kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Myös yrittäjä voi jäädä osittaiselle vanhempainvapaalle, kun hän vähentää työaikaansa vastaavalla tavalla. Sen sijaan apurahalla työskentelevät eivät ole oikeutettuja osittaiseen vanhempainrahaan.

Osittaista vanhempainrahaa saa enintään 158 arkipäivältä eli reilut puoli vuotta. Osittaiselle vanhempainrahalle voi jäädä myös lyhyemmäksi aikaa esimerkiksi niin, että toinen vanhemmista on ensin vanhempainvapaalla kolme kuukautta, jonka jälkeen vanhemmat jakavat toiset kolme kuukautta keskenään. Osittainen vanhempainraha on puolet täyden vanhempainrahan määrästä.

Lisätietoja vanhempainrahasta Kelan sivuilta.