3.3 Isälle omat rahat

Isälle omat rahat

Isä voi hakea isyysrahaa, jos hän osallistuu vauvansa hoitoon eikä tee kyseisenä aikana ansiotyötä.

Isyysrahan saamisen edellytys on, että isä on avioliitossa tai avoliitossa vastasyntyneen lapsen äidin kanssa. Myös isyysrahan saamisen ehtona on, että hakija on asunut Suomessa, EU-, ETA-maassa tai Sveitsissä vähintään 180 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Isyysrahaa maksetaan myös adoptioisälle.

Isällä on oikeus yhteensä 54 arkipäivän mittaiseen isyysvapaaseen. Isä voi pitää enintään 18 isyysrahapäivää samanaikaisesti äidin ollessa äitiys- tai vanhempainrahalla. Loput isyysrahapäivät tulee pitää vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

 

  • Isyysrahaa maksetaan isän työtulojen mukaan, ja sen suuruus määräytyy pääsääntöisesti kuten sairauspäivärahakin.
  • MYEL-vakuutettu apuraha vaikuttaa päivärahaan sikäli kun se osuu oikeaan vuoteen. Vakuutukseen pohjaavaa vuotuista työtuloa käytetään Kelan päivärahojen laskuperusteena. Esimerkiksi vuonna 2017 alkavissa isyysrahoissa käytetään perusteena vuoden 2015 MYEL-työtuloa.
  • Tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä päivärahaa.
  • Isyysrahaa ei voi saada, jos samanaikaisesti hoitaa työkeikkojaan tai yrityksensä asioita.