3.3 Isälle omat rahat

Isälle omat rahat

Isä voi hakea isyysrahaa, jos hän osallistuu vauvansa hoitoon eikä tee kyseisenä aikana ansiotyötä tai opiskele päätoimisesti.

Isyysrahan saamisen edellytys on, että isä on avioliitossa tai avoliitossa vastasyntyneen lapsen äidin kanssa. Lapsen hoidosta vastaavalla isällä, joka ei ole avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa, on oikeus isyysrahaan, jos lapsen hoito on alkanut 1.3.2017 tai myöhemmin. Isän ei tarvitse asua lapsen kanssa, vaan riittää, että hoitaa lasta isyysvapaan ajan.

Myös isyysrahan saamisen ehtona on, että hakija on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaikaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Isyysrahaa maksetaan myös adoptioisälle.

Isällä on oikeus yhteensä 54 arkipäivän eli noin 9 viikon mittaiseen isyysvapaaseen. Isä voi pitää enintään 18 isyysrahapäivää samanaikaisesti äidin ollessa äitiys- tai vanhempainrahalla. Loput isyysrahapäivät tulee pitää vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Muista ilmoittaa työnantajallesi isyysvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, ilmoita siitä viimeistään kuukausi etukäteen. Kysy työnantajaltasi, miten ilmoitus pitää tehdä ja selvitä, maksaako työnantajasi isyysvapaan ajalta palkkaa.

Isyysrahan hakeminen Kelan sivuilta.

  • Isyysrahaa maksetaan isän työtulojen mukaan, ja sen suuruus määräytyy pääsääntöisesti kuten sairauspäivärahakin.
  • MYEL-vakuutettu apuraha vaikuttaa päivärahaan sikäli kun se osuu oikeaan vuoteen. Vakuutukseen pohjaavaa vuotuista työtuloa käytetään Kelan päivärahojen laskuperusteena. Esimerkiksi vuonna 2019 alkavissa isyysrahoissa käytetään perusteena vuoden 2017 MYEL-työtuloa.
  • Tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä päivärahaa.
  • Isyysrahaa ei voi saada, jos samanaikaisesti hoitaa työkeikkojaan tai yrityksensä asioita.