3.2 Äitiysraha vain äidille

Äitiysrahaa voidaan maksaa ainoastaan äidille. Äitiysrahaan on oikeutettu, jos on asunut Suomessa, EU:ssa, ETA-maassa tai Sveitsissä vähintään 180 päivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Äitiysrahakausi on 105 arkipäivää. Rahaa voi alkaa saada aikaisintaan 50 arkipäivää ennen ja viimeistään 30 arkipäivää ennen tulokkaan laskettua synnytysaikaa. Äiti voi valita itse, milloin hän aloittaa äitiysrahakauden. 50–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa aloitettu äitiysraha on ns. varhennettua äitiysrahaa. Tänä aikana ei saa työskennellä.

Adoptiovanhemmat eivät voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat vanhempainrahaa tavallista pidempään.

  • Äitiyspäivärahaa maksetaan hakijan työtulojen perusteella. Pätkätyöläisen ja yrittäjän äitiysrahat määräytyvät siis aivan kuten sairauspäivärahakin.
  • MYEL-vakuutettu apuraha vaikuttaa päivärahaan, sikäli kuin se osuu oikeaan vuoteen. Vakuutukseen pohjaavaa vuotuista työtuloa käytetään Kelan päivärahojen laskuperusteena. Esimerkiksi vuonna 2017 alkavissa äitiysrahoissa käytetään perusteena vuoden 2015 MYEL-työtuloa.
  • Tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä päivärahaa.
  • Jos äiti tekee työtä tällä rahakaudella, hänelle maksetaan näiltä päiviltä minimipäivärahaa eli 23,73 euroa päivältä (vuoden 2017 mukaan).
  • Äitiysrahaa maksetaan arkipäiviltä mukaan lukien lauantait.  Sunnuntaisin tehdyt työt eivät muuta rahan saamista eikä niistä tarvitse ilmoittaa Kelaan. Äitiyslomalla oleva kanttori voi siis hyvällä omallatunnolla tehdä työtään tai freelancervalokuvaaja voi hoitaa kuvauksia pyhäpäivinä. Sen sijaan arkisin äitiysrahakaudella tehdyistä keikkatöistä pitää ilmoittaa Kelaan.

Äitiysrahaa haetaan Kelasta erillisellä lomakkeella viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Lapsiperheen etuuksia voi myös hakea internetissä osoitteessa: www.kela.fi. Liitteeksi tarvitaan lääkärin tai terveyskeskuksen todistus raskauden kestosta.

Jos työolot tai työtehtävät ovat syystä tai toisesta sellaisia, että niistä saattaa koitua äidille tai sikiölle vaaraa, äiti voi hakea Kelalta erityisäitiysrahaa. Tällainen saattaa olla esimerkiksi liuottimille mahdollisesti altistava kuvataiteilijan työ. Sen sijaan esimerkiksi melu ei ole peruste erityisäitiysrahan myöntämiselle. Asiasta kannattaa keskustella neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Erityisäitiysrahaa haetaan Kelasta neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta rahaa halutaan saada. Liitteeksi tarvitaan lääkärin tai terveyskeskuksen lausunto sekä toimeksiantajan selvitys työn tai sen olojen vaarallisuudesta.

YEL- ja MYEL-vakuutus perustuvat työntekoon ja ne voidaan keskeyttää äitiysloman ajaksi. Tällöin yrittäjä ottaa uuden vakuutuksen töihin palattuaan. Jos yrittäjä tekee työtä äitiysloman aikana, hän voi halutessaan pitää vakuutuksensa voimassa.

Apurahalla työskentelevän MYEL-vakuutus voidaan keskeyttää lapsen syntymän tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon takia, kun sen alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Lisäksi työskentelyn pitää keskeytyä vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahatyötä on oltava myös keskeytyksen jälkeen jäljellä neljä kuukautta. Edellytyksenä on lisäksi, että apurahan myöntäjä on kirjallisesti hyväksynyt keskeyttämisen. Vakuutuksen voi myös pitää voimassa, jos aikoo työskennellä äitiysrahakaudella.