3.2 Äitiysraha vain äidille

itiysrahaan on oikeus, kun raskaus on kestänyt 154 päivää. Ehtona on, että on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen laskettua aikaa. Mukaan voidaan laskea myös vakuutusaikaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa.

Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa.  Äitiysvapaan alkamisajankohdan saa valita itse.

Kun äitiysvapaa alkaa, saa Kelasta äitiysrahaa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä eli noin 4 kuukautta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Ilmoita työnantajalle äitiysvapaasta viimeistään 2 kk ennen vapaan alkua. Selvitä, maksaako työnantaja palkkaa äitiysvapaan ajalta. Tieto tarvitaan äitiysrahahakemukseen.  Hae äitiysraha viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.

  • Äitiyspäivärahaa maksetaan hakijan työtulojen perusteella. Pätkätyöläisen ja yrittäjän äitiysrahat määräytyvät siis aivan kuten sairauspäivärahakin.
  • MYEL-vakuutettu apuraha vaikuttaa päivärahaan, sikäli kuin se osuu oikeaan vuoteen. Vakuutukseen pohjaavaa vuotuista työtuloa käytetään Kelan päivärahojen laskuperusteena. Esimerkiksi vuonna 2019 alkavissa äitiysrahoissa käytetään perusteena vuoden 2017 MYEL-työtuloa.
  • Tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä päivärahaa.
  • Jos äiti tekee työtä tällä rahakaudella, hänelle maksetaan näiltä päiviltä minimipäivärahaa eli 27,86 euroa päivältä (vuoden 2019 mukaan).
  • Äitiysrahaa maksetaan arkipäiviltä mukaan lukien lauantait.  Sunnuntaisin tehdyt työt eivät muuta rahan saamista eikä niistä tarvitse ilmoittaa Kelaan. Äitiyslomalla oleva kanttori voi siis hyvällä omallatunnolla tehdä työtään tai freelancervalokuvaaja voi hoitaa kuvauksia pyhäpäivinä. Sen sijaan arkisin äitiysrahakaudella tehdyistä keikkatöistä pitää ilmoittaa Kelaan.

Äitiysrahaa voi hakea Kelasta heti, kun on saanut lääkäriltä tai neuvolasta raskaustodistuksen. Etuutta on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa.

Äitiysrahaa haetaan Kelasta erillisellä lomakkeella viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.  Äitiysrahaa ja muita lapsiperheen etuuksia voi myös hakea internetissä Kelan sivuilta.

Jos työolot tai työtehtävät ovat syystä tai toisesta sellaisia, että niistä saattaa koitua äidille tai sikiölle vaaraa, äiti voi hakea Kelalta erityisäitiysrahaa. Tällainen saattaa olla esimerkiksi liuottimille mahdollisesti altistava työ. Asiasta kannattaa keskustella neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Erityisäitiysrahaa haetaan Kelasta neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun jää töistä pois. Liitteeksi tarvitaan lääkärin tai terveyskeskuksen lausunto sekä työnantajan selvitys työolosuhteista. Erityisäitiysrahan hakeminen Kelan sivuilta.

YEL- ja MYEL-vakuutus perustuvat työntekoon ja ne voidaan keskeyttää äitiysloman ajaksi. Tällöin yrittäjä ottaa uuden vakuutuksen töihin palattuaan. Jos yrittäjä tekee työtä äitiysloman aikana, hän voi halutessaan pitää vakuutuksensa voimassa.

Apurahalla työskentelevän MYEL-vakuutus voidaan keskeyttää lapsen syntymän tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon takia, kun vakuutuksen alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Lisäksi työskentelyn pitää keskeytyä vähintään neljäksi kuukaudeksi ja vakuutuskautta on oltava jäljellä vähintään neljä kuukautta. Apurahan myöntäjä tulee kirjallisesti hyväksyä työskentelyn keskeyttäminen. Vakuutuksen voi myös pitää voimassa, jos aikoo työskennellä äitiysrahakaudella.