2.5 Erilaista työtä limittäin

Keikkatyöläiselle voi kertyä eläkettä samanaikaisesti useista eri työtehtävistä ja eri eläkejärjestelmistä. Esimerkiksi musiikinopettaja voi kartuttaa eläkettä sekä leipätyöllään että keikkahommilla. Työeläkettä voi ansaita samanaikaisesti rinnakkaisista töistä eri eläkelakien mukaan. Yrittäjänä toimiminen ei ole este normaalin ansiotyön tekemiselle yrittäjyyden lomassa tai rinnalla. Työnantaja maksaa myös sivutoimisesta työntekijästään työeläkemaksun normaalisti.

YEL -vakuutuksen voi päättää, jos yrittäjätoiminta keskeytyy pitemmäksi aikaa esimerkiksi äitiysloman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Aivan lyhyen keskeytyksen ajaksi vakuutusta ei kuitenkaan kannata päättää.

Vakuutusmaksun perustana oleva työtulo ei välttämättä muutu ratkaisevasti, vaikka yrittäjätoiminta olisi vähän aikaa keskeytyneenä.

YEL -maksuille voi näissä tilanteissä yleensä sopia maksuaikaa. Uuden yrittäjän kannattaa muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen voi saada enintään kahdelle jaksolle ja sen menettää, jos YEL –vakuutuksen tulee useampia katkoksia.

Myös apurahatyöskentelyyn perustuvan MYEL-vakuutuksen voi keskeyttää muun muassa äitiysloman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vakuutus on keskeytettävä vähintää neljän kuukauden ajaksi ja keskeytystä edeltävän ja seuraavan vakuutuskauden tulee niin ikään olla vähintään neljän kuukauden mittainen. Aivan lyhyissä apurahajaksoissa keskeyttäminen ei siis onnistu.

Sivutoiminen yrittäjyys

 YEL koskee myös työ- tai virkasuhteessa olevaa henkilöä, joka työskentelee sivutoimisesti yrittäjänä. YEL -vakuutus pitää ottaa, jos yritystoiminnasta kertyvän työtulon arvioidaan yltävän vähintään YEL:n vähimmäisrajaan eli
7 799,37 euroon vuodessa ja toiminta jatkuu ainakin neljä kuukautta. YEL-vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti alle vähimmäisrajan jäävälle työtulolle edellyttäen että toiminta jatkuu yhtäjaksoisesti ainakin neljä kuukautta.

Toistuva kausiluontoinen yritystoimintaa, esimerkiksi kesäkioskin pito, katsotaan ympärivuotiseksi ja YEL:n piiriin kuuluvaksi silloin, kun työtulon vähimmäisraja ylittyy.

Eläkkeellä olevan yrittäjän vakuuttaminen

Vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä voi jatkaa toimintaansa ilman YEL-vakuutusta. Vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoinen YEL-vakuutus kartuttaa yrittäjälle uutta eläkettä 1,5 % vuotuisesta vahvistetusta työtulosta. Tämän eläkkeen yrittäjä voi hakea maksuun 68 vuotta täytettyään.