2.2 Työnantaja järjestää työntekijän eläkevakuutuksen

  Työnantajan täytyy ottaa 17 – 67 -vuotiaalle työntekijälleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen vakuutus.

Työeläkemaksut sisältävät sekä työnantajan että työntekijän osuudet. Työnantaja maksaa koko eläkevakuutusmaksun työeläkeyhtiölleen, mutta perii työntekijän osuuden suoraan palkasta  palkanmaksun yhteydessä.  Vuonna 2019 alle 17-52-vuotiaan ja 63-67-vuotiaan palkansaajan maksuosuus on 6,75 % ja 53-62-vuotiaan 8,25%. Yleensä eläkemaksu on eritelty palkkakuittiin. Työeläkemaksu on suoritettava silloinkin, kun työnantaja ei pidätä palkasta veroa eikä maksa sosiaaliturvamaksua.

Työntekijän eläkelaki

Työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät, jotka saavat palkkaa vähintään 59,36 euroa kuukaudessa (vuonna 2019). Kaikki työsuhteessa tapahtuva työ vakuutetaan  tämän lain mukaan. TyEL:n mukaisia eläke-etuuksia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, osittainen vanhuuseläke, työuraeläke tai perhe-eläke.