10.3 Kimpassa vai yksin?

Apurahat ovat yleensä joko henkilökohtaisia tai projektikohtaisia. Jos haet apurahaa yhdessä työtiimin kanssa, kannattaa sopia kaikki asiat hyvissä ajoin ja kirjallisesti. Miten apuraha jaetaan? Kuka toimii työnantajan edustajana, jos tiimi palkkaa ulkopuolisia ammattilaisia produktioon mukaan? Miten työtehtävät jaetaan tiimin kesken?

Kimppa-apurahan perusteella oikeus MYEL-vakuutukseen ja sitä kautta sosiaaliturvaetuisuuksiin määritellään samalla tavoin kuin henkilökohtaisen apurahan osaltakin. Tiimin vetäjän eli henkilön jonka nimissä apuraha on myönnetty, on kuitenkin tehtävä ilmoitus tiimin jäsenistä Melaan ennen kuin heille voidaan myöntää eläke- ja tapaturmavakuutus. Jos työtiiminä palkkaatte tuotantoanne varten esimerkiksi ompelijan tai muusikon ulkopuolelta, hänelle työtiiminne on työnantajan roolissa ja hän on työsuhteessa työryhmäänne. Työntekijästä on maksettava sosiaaliturva- ja eläkemaksut ja hänen vakuutuksistaan ja ennakonpidätyksistään on huolehdittava.