10.3 Apurahat ja sosiaaliturva

Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetyt apurahat kerryttävät eläkettä, oikeuttavat työtapaturmavakuutukseen ja vaikuttavat Kelan maksamiin päivärahaetuisuuksien määrään. Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen rinnalle apurahansaajan voi ottaa myös vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vakuutuksen ehdoista tarkemmin luvussa 2.

Työttömyysturvaan apurahakaudella ei ole vaikutusta. Apuraha ei kerrytä työssäoloehtoa. Katso tarkemmin luku 6.

Jos työskentelet apurahalla ulkomailla, selvitä oma sosiaali- ja eläketurvasi Eläketurvakeskuksen ja Kelan kanssa.