1.2 Työsuhteen muodot

Työsuhteista työtä voi olla

  • kuukausipalkkainen työ
  • tuntipalkkainen työ
  • toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
  • määräaikainen työsuhde, ns. pätkätyö
  • osa-aikainen työ
  • vuokra-työ
  • ttt -suhteinen työ

Työsuhde tarkoittaa käytännössä usein työn teettäjän tiloissa ja välineillä toimimista, vaikka työtä voi tehdä toki myös muualta käsin. Palkka tulee yleensä säännöllisesti sopimuksen mukaan. Työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät työehtosopimuksen ja/tai työlainsäädännön mukaisesti.